Premiecheckar för 500 mkr delades ut till medlemmarna

Premiecheckar till ett sammanlagt inlösenvärde av 500 mkr gick tillbaka till medlemmarna inom ramen för Coop MedMera premieprogram. Premieprogrammet ersattes i december av ett medlemsåterbäringsprogram.