Rekord i ägarombudsval

Fler än 60 000 medlemmar engagerade sig i ägarombudsvalet 2018. Det är ett historiskt högt deltagande. För första gången kunde medlemmarna välja sina ombud direkt i butiken.

Vad är ägarombudsval?

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länken mellan medlemmar, butiksägare och medarbetare. Ägarombudsvalet är en del av den kooperativa grundidén. Tanken är att ta tillvara på de lokala medlemmarnas engagemang i frågor om exempelvis hållbarhet, miljö och sortiment.

Så går det till

Kandideringen

Alla medlemmar i Coop kan anmäla sitt intresse för att bli ägarombud. Valberedningen intervjuar sedan kandidaterna och lägger sina förslag. Inför ägarombudsvalet 2018 satsades lite extra på att sprida kännedom om kandideringen.

Bland annat genom mejlutskick, filmer i sociala medier, information på webben och på personalskärmar.

Valet

Själva valet genomfördes 22 januari–4 februari. Även här genomfördes informationsaktiviteter som puffar i Mersmak, i Coop-appen och i butikerna.

Historiskt deltagande

Ägarombud valdes i 6 st föreningar 2018:

  • Coop Norbotten
  • Coop Mitt
  • Coop Väst
  • Coop Gotland
  • Konsumentföreningen Stockholm
  • Kooperativa Förbundet

Deltagandet i ägarombudsvalet 2018 slog rekord. Av föreningarnas 2,5 miljoner medlemmar röstade hela 60 807 personer. I Coop Väst ökade valdeltagandet med 600 procent. Coop Norrbotten nådde det allra högsta valresultatet.

Röstning i butik årets nyhet

En av anledningarna till det höga valdeltagandet var tillgängligheten. För första gången kunde medlemmarna rösta direkt i sin butik. Aldrig förr har samtliga medlemmar i Coop kunnat rösta samtidigt på ett så enkelt sätt.

– Medlemsengagemanget är starkt. Nu ska vi bara se till att ta hand om våra ägarombud, oundgängliga bärare av den kooperativa idén, på bästa sätt. Och givetvis göra ett ännu bättre val nästa gång, säger Tommy Ohlström, styrelseordförande för KF.

Vad innebär det att vara ägarombud?

Men vad är det egentligen ägarombuden sagt ja till? Att vara ombud är ett förtroendeuppdrag som förväntas ta 30–50 timmar om året i anspråk. Uppdraget är arvoderat, och kan variera mellan de lokala föreningarna.

Ombudet ska föra medlemmarnas talan bland annat på stämman. Träffa medlemmarna i butiken, framföra deras tankar till butikschefen och delta i utbildningar och samverkansträffar med andra ombud ingår också i uppdraget. En bra idé kan vara att använda föreningens Facebooksida som kanal.