Projektet ”Svensk kooperation”

Genom samarbetsprojektet ”Svensk Kooperation” lyfter KF fram kooperationens betydelse för samhället och näringslivet i Sverige, där de 18 största kooperativa
företagen omsätter cirka 240 miljarder kronor med ca. 58 000 anställda.