Samarbete med Allwin sänker matsvinnet

Ett samarbete med Allwin i Göteborg startar som under året skänkte 64 ton mat, vilket motsvarar cirka 140 000 måltider