Husmorsgymnastik för bättre hälsa

husmorsgymnastik

”Kom som du är! till Konsums gymnastik”, sade Elly Löfstrand 1942 till Stockholms alla kvinnor. Många hörde uppmaningen och många var det som ville hänga med i det nya. I början tog många kvinnor uppmaningen bokstavligt och dök upp i morgonrock med hårrullar och papiljotter kvar i håret. Frimodigheten var stundtals så stor att en del män skämdes å sina fruars vägnar så till den grad att inte ville släppa iväg dem till gymnastiken. Men för kvinnorna, som bröt sin isolering, var det en befrielse som främjade hälsan, fysiskt och psykiskt, då de tog sig ut ur hemmets mörka vrå.

En växande rörelse
Vid sidan av husmorsgymnastiken startade Elly Löfstrand på 1950-talet också barn- och pensionärsgymnastik samtidigt som hon i KFs regi skalade upp verksamheten till rikstäckande nivå. På 1960-talet samlades 70 000 deltagare på 1000 olika platser runt om i landet.

Satsar på hälsa och motion
KF startade 1999 ett brett program kring hälsa och egenvård. Målet var att få igång 2 000 lokala grupper inom konsumentföreningarna i livsstilsförändring. Bakgrunden till initiativet var det ökade intresset för hälsa och egenvård samtidigt som allt fler rapporter kom om svenskarnas dåliga matvanor, om trötthet, utbrändhet och stigande sjuktal. KF lanserade gångstavar som såldes i Coop-butikerna. Många kommer fortfarande ihåg den snabbt växande folkrörelse som tog fart framför deras ögon, när man kunde se horder av människor med stavar som förflyttade sig i grupp på gator och torg.

Video: Konsums husmorsgymnastik

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie