Sörensen, S.H.

1886 – 1958, föddes i Danmark, studier i kemi och bakteriologi, handelsskola. Anställdes vid en av Danmarks största margarinfabriker där han blev teknisk chef. 1919 rekryterades han av KF till posten som disponent vid den margarinfabrik KF börjat bygga i Norrköping. När KF 1932 förvärvade oljefabriken i Karlshamn blev Sörensen chef även för denna. Han vidtog omfattande förberedelser för att Sverige skulle klara försörjningen med fett även under Andra världskrigets avspärrning.

Källa: KF Bibliotek, tidningsklipp Östergötlands Folkblad 1936