Tidningen Vi i distributionssamarbete med Coop och Akademibokhandeln

Tidningen Vi växte under året med ökade annonsintäkter, ökat antal prenumeranter, ökat antal läsare samt ökad lösnummerförsäljning. Det sistnämnda var ett resultat av ett närmare distributionssamarbete med Coop och akademibokhandeln.

Tidningen Vi är ett månatligt magasin om samhälle och kultur som gavs ut första gången 1913.

ViLäser som startade 2008 är ett specialmagasin med inriktning på böcker och läsning.

Tidningen Vi driver postorderverksamhet, Vibutiken, reseklubben, samt stiftelsen teskedsorden. Tidningen Vi står bakom Vi:s litteraturstipendium, musikutmärkelsen taubestipendiet, Vi:s litterära

båtsalong samt ett flertal samarbeten med bland annat Dramaten, grafikens hus och södra teatern.