Von Kræmer, Robert Fredrik

1791 – 1880. Friherre, Arméofficer, Ämbetsman.
Fänrik vid Livgrenadjärregementet (1808), Major i armén (1822), Kammarherre (1824), Major i Generalstaben (1826), Landshövding i Uppsala Län (1830-62). Friherre (1837).

Robert von Kræmer utövade sitt landshövdingsämbete med stort allvar. Han ville förbättra förhållandena i Uppsala län. Som ett led i detta genomförde han ekonomiska reformer för att lindra nöden för de sämst ställda. Han tog 1850 initiativ till att starta Lagunda & Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbro. Kræmer intar en särställning som föregångsman i den tidiga kooperativa historien genom att han bildar landets första hushållningssällskap. Kræmers son fick bära hans namn (1825-1903) och blev sedermera också känd som författare och politiker.

Se CoopCat av och om Robert von Kræmer

Källor:
Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok. Stockholm : Bonnier (1948)
Kvbr 974
KF Bibliotek, katalog: personalier