We Effect hjälper drabbade i Filippinerna

Coop gjorde en extra insats för We Effect och organisationens stöd till dem som drabbades av tyfonen Haiyan på Filippinerna. Totalt bidrog KF och Coop med en gåva på 548 726 kronor. Behoven i de drabbade områdena var enorma och Coops gåva bidrog till självhjälpspaket med verktyg samt till att sanera, reparera och bygga bostäder.