Det kundägda är unikt

ej_tjana_transp

1946 väckte Konsums affischkampanj ”ej tjäna på andra men tjäna varandra” en livlig diskussion runt om i landet. Privathandeln anmälde den till pressens opinionsnämnd i ett försök att få bort den från allmänhetens ögon.

Affischen togs fram i ett samarbete mellan den legendariske reklamkonstnären Gunnar Orrby och en av KFs ledargestalter Mauritz Bonow, som 1944 kläckte idén till frasen. Formuleringen har använts i kampanjer upprepade gånger under flera decennier och användes senast 1989. Budskapet är framgångsrikt och visar i all sin enkelhet Konsums fördelar samtidigt som det med en syrlig antydan belyser konkurrentens svaghet – det demokratiskt ägda utan enskilt vinstintresse, och det motsatta hos konkurrenterna.

Affischen kom till i en tid då många nynnade på Ulf Peder Olrogs visa Konserverad gröt där den kända frasen ”allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt” förekommer. Visan var en reaktion på den tidens skrupelfria marknadsförare.

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie.