Stämma 2023

KF stämma är vårt högst beslutande organ. Från de 28 konsumentföreningarna utses 131 stämmoombud och det är de som väljer ny styrelse, godkänner årsredovisningen och beslutar om motionerna – bland annat.

KF stämma öppnar kl. 9:00 onsdagen den 19 april 2023 på Coop center, Englundavägen 4, i Solna.

Handlingar:

Fullständiga stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på den här sidan den 4 april 2023.