Alla butiker KRAV-märkta

Ett kontinuerligt arbete med genomgång av butiksbeståndet för att inventera behov av framtida investeringar. Hållbarhet är en viktig del i det
arbetet, främst i form av energival, energieffektivisering samt kyl och fryslösningar. Alla butiker blir under året KRAV-märkta.