Böök, Sven-Åke


1935-2004. Chefredaktör, Författare, Forskare.
Nationalekonomiska Institutionen Stockholms Universitet. tidskriften Kooperatören (1978-1980). Statens Industriverk (1974-75). Kooperativa Institutet (Koopi).

Böök ägnade en stor del av sitt liv åt konsumentkooperation och det är främst insatserna på forskningsområdet som gjort honom känd. Han var föreståndare, under drygt tio år, på Kooperativa institutet. Därifrån organiserade han nationella och internationella forskarnätverk och var forskningshandledare för ett stort antal C-uppsatser. Under senare delen av 1980-talet ledde han en internationell grupp vars uppgift var att revidera de kooperativa värderingarna och principerna. Arbetet resulterade i boken ”Cooperative Values in a Changing World” som översattes till flera europeiska språk. De skrivningar han gjorde antogs vid IKAs kongress i Tokyo 1992. Han var ordförande i Föreningen Kooperativa Studier och i Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) forskningskommitté.

Se CoopCat skrivet av eller om Sven-Åke Böök
Källa: KF Bibliotek, Personarkiv Sven-Åke Böök