Brukarkooperativ

Brukarkooperativ är konsumentkooperativ där brukare av välfärdstjänster samverkar till exempel i föräldrakooperativ eller handikappkooperativ