Coop Butiker & Stormarknader AB regionaliseras till tre områden

I september genomfördes en regionalisering av organisationen inom de KF-ägda butikerna i Coop Butiker & Stormarknader AB.
Från att bolaget tidigare varit organiserat efter kedjeformat organiseras nu verksamheten indelad i tre geografiska regioner som leds av var sin regiondirektör,
vilket medför ett närmare, snabbare och mer kraftfullt arbete med de lokala marknaderna.