Coop Marknad AB bildas

KF och de detaljhandelsdrivande föreningarna kraftsamlade kring varumärket Coop och samlade alla gemensamma marknadsresurser i marknadsbolaget Coop Marknad AB som ansvarar för Coops kommersiella strategi, som bland annat omfattar det totala medlemserbjudandet, varumärken, koncept, marknadskommunikation och konsumentfrågor. Marknadsbolaget bedrevs i projektform under 2010 och i juridisk form från januari 2011. Flera strategiska samarbeten har inletts, däribland med TeliaSonera.