Coop Sverige AB och säljer 75 butiker

Coop Sverige AB och säljer 75 butiker till Konsumentföreningarna Bohuslän-Älvsborg och Gävleborg Genom försäljningarna utnyttjas de sammanlagda resurserna inom konsumentkooperationen bättre samtidigt som naturligt sammanhängande regioner bildas. 39 butiker går till Konsumentföreningen Gävleborg och 36 butiker till Konsumentföreningen Bohuslän- Älvsborg.