Konsum moderniserade språkbruket med DU!

du-ni_kassa-kund

Att Ni blev Du kan vi till viss del tacka Konsum för. Kooperationen har varit nydanande inom fler områden än bara de som rör själva handeln. Till exempel när det gäller design och arkitektur. Vad som kanske inte är fullt lika känt är att kooperationen även hade betydelse för Du-reformens genomförande.

Konsum var troligen först inom handeln med att 1969 uppmana alla sina anställda att säga Du. Du-andet skulle gälla mellan butiksanställda och kunder men också internt på kontor och administration. Det tog en stund att processa frågan och få med alla på tåget, men när det hela väl satt sig var det en reform som banade väg för det moderna samhället.

Ett jämlikt språk
En högtravande arsenal av titlar och klassmarkörer fick ge vika för ett nytt, mer jämlikt språkbruk. Du, som fram tills dess endast använts i privata sammanhang blev ett uttalat krav i det offentliga.

Man kan under senare år märka en viss återgång av Ni-andet som dyker upp igen i det svenska språkbruket. Det märks av, kanske främst, inom handeln och tjänstesektorn. Det lustiga med detta är att innan du-reformen så användes ni endast för att tilltala en underordnad person.

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie