Coop tar fram en kemikaliestrategi

År 2014

Coop tar fram en kemikaliestrategi och börjar som en konsekvens av strategin fasa ut bisfenoler ur alla EVM-förpackningar samt hanteringsmaterial. Coops kvitton är sedan länge bisfenolfria.