Coops Medlemspanel undersöker attityder till mat och hållbarhet

Coop Medlemspanel är en central kanal för medlemsdialog. Medlemspanelen består av 20 000 medlemmar som utgör ett representativt
urval av medlemspopulationen. Under året riktades ett trettiotal undersökningar till panelen, exempelvis om hur butikerna upplevs
och om vilka partners medlemmarna vill inkludera i Coops medlemsprogram. Under året gjordes också en omfattande undersökning
om bland annat inställningen till mat och hållbarhet, det vill säga matinköp och matlagning med fokus på hälsosam, ekologisk,
närproducerad och Fairtrade-märkt mat. Resultatet kommer att ligga till grund för utveckling av Coop Änglamark och Coops
övriga hållbara sortiment och erbjudande.