Ett flertal charfabriker och bagerier övertagits av KF .

Under året hade charkfabrikerna i Karlskoga, Halmstad, Umeå och Helsingborg samt bagerierna i Bureå, Dorotea, Halmstad (Västra bageriföreningen och konsumtionsföreningen), Landskrona, Lycksele, Södertälje, Umeå (Kooperativa produktionsföreningen och konsumtionsföreningen), Vännäs, Västervik och Örnsköldsvik övertagits av KF.

Källa:

KK 1812–1970