Fairtrade-märkta produkter ökar

Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter har ökat med 18,5 procent, vilket är positivt. Under året bestämde vi oss för att dubbelcertifiera
Änglamarksbananerna till att bli både ekologiska och Fairtrade, vilket kommer att driva volym och värdetillväxt inom Fairtrade framöver.
Coop vann för tredje året i rad Fairtrade Challenge efter att ha bjudit cirka 115 000 personer på Fairtrade-märkt fika.