Förbundsuppdragets stora strukturförändringar

Det nya förbundsuppdraget syftade till att effektivisera konsumentkooperationens struktur. Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd fusionerades med KF vilket innebar att cirka en miljon medlemmar blev direktmedlemmar i KF.