Grådö Mejeri stöttar med skolmjölk i Tanzania

KF-koncernens eget mejeri, Grådö Mejeri, har sedan 2005 stöttat ett mejeri i Tanzania med utrustning och rådgivning. Mejeriet ligger
vid Kilimanjaros fot i byn Fukeni. Många lever i fattigdom och barnens förutsättningar i skolan försämras av att de inte äter frukost
och har upp till en mil att gå till skolan. Mejeriet erbjuder de 800 eleverna två deciliter näringsrik mjölk om dagen, vilket främjar
deras utveckling. Mejeriet tillverkar också ost och smör som kan säljas med förtjänst och bidra till dess ekonomi.