KF definierar grundprinciperna för sin existens: Affärsnytta, medlemsnytta och samhällsnytta

År 2009

KF definierar grundprinciperna för sin existens: Affärsnytta, medlemsnytta och samhällsnytta

KF definierar syfte och grundprinciperna för sin verksamhet och slår fast att det handlar om affärsnytta, medlemsnytta och samhällsnytta.

Affärsnytta handlar om målet att uppnå en lönsam och värderingsprofilerad detaljhandel.

Medlemsnytta innebär att skapa ett medlemskap som ger ett tydligt mervärde. Medlemmarna gjorde under året 140 miljoner premieregistrerade inköp med Coop MedMera-kortet

och erhöll för dessa premiepoäng som gett 7,8 miljoner premiecheckar motsvarade ett värde av 470 miljoner kronor.

Samhällsnytta syftar till att bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Den övergripande visionen är att vara ledande och innovativ och som central affärsstrategi arbeta för en hållbar konsumtion. Att skapa en grön tillväxt genom att svara upp mot konsumenternas efterfrågan.

Coop antog en strategi för ett levande hav och för hållbar försäljning av fisk och skaldjur. Men har också introducerat ett nytt ekologiskt köttsortiment under varumärket Coop Änglamark. Målet att vara klimatneutral senast 2020 uttalas. KF skrev under FN-initiativet Global Compact och stödjer dess principer för ansvarsfullt företagande. Man har också på lokal nivå stött några projekt för att minska ungdomsarbetslösheten. Genom organisationerna Kooperation utan Gränser och Vi-skogen – hjälp till självhjälp - stödjer man också aktivt många utvecklingsländers strävan till bättre villkor.