Hållbar utveckling med ökning av ekologiska varor

Coops försäljningsandel av ekologiska varor uppgick till 7,7 procent vilket är en omsättningsökning med 40 procent jämfört med 2013.