Charlotta Szczepanowski ny arbetande styrelseordförande i Vi-skogen

Under året kommer Vi-skogen ytterligare att flytta fram sin position som en viktig del av konsumentkooperationen och som en stark aktör i arbetet med hållbarhet i både Sverige och Afrika. Som en del i den ökade ambitionsnivån har Vi-skogens styrelse utsett Charlotta Szczepanowski till arbetande styrelseordförande från och med den 16 augusti.

Vi-skogens styrelse har fattat beslut om att ta fram en plan för att ytterligare stärka Vi-skogens arbete i Afrika och stärka Vi-skogens röst i både bistånds- och miljödebatten i Sverige. Vi-skogen kommer att frikopplas från We Effect organisatoriskt och därmed renodlas Vi-skogens verksamhet. Som en del av det strategiska arbetet och för att ytterligare stärka verksamheten görs en första organisatorisk förändring.

Charlotta Szczepanowski, Chef Hållbarhet & Kvalitet på Coop och ledamot i Vi-skogens styrelse, är från och med idag utsedd till arbetande styrelseordförande. Unn Edberg, chefredaktör för tidningen Vi och fram till nu ordförande i Vi-skogen, fortsätter som ledamot i styrelsen.

Charlotta Szczepanowski lämnar sin roll som chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop och går samtidigt med arbetet i Vi-skogen över till KF för att arbeta med strategisk kooperativ utveckling.

– Jag känner mig väldigt glad och tacksam för detta uppdrag. Jag har suttit i Vi-skogens styrelse sedan 2019 och det känns bra att vi tar ytterligare steg för att stärka verksamheten. Vi-skogens arbete är dessutom oerhört viktig för våra medlemmar och det känns därför som ett naturligt steg att ännu tydligare knyta Vi-skogen närmare konsumentkooperationen, säger Charlotta Szczepanowski, ny arbetande styrelseordförande i Vi-skogen.

– Vi-skogen bedriver ett viktigt arbete med trädplantering i östra Afrika. Vi som organisation och våra medlemmar är oerhört stolta över det Vi-skogen har åstadkommit under sina första 40 år och vi vill bidra ännu mer till att ytterligare flytta fram Vi-skogens position. Det känns därför bra att Vi-skogen tar detta steg nu, säger Leif Linde, arbetande styrelseordförande i KF.

– Det är ett viktigt skede i Vi-skogens utveckling framåt vilket kräver ett stort engagemang och möjlighet att lägga ned tid. Det är dock en viktig tid även för Tidningen Vi, efter två år av pandemi med allt vad det innebär för mediebranschen. Som VD och chefredaktör behöver jag fokusera på Vi Medias utveckling och det känns fantastiskt bra att få lämna över ordförandeskapet till Charlotta, säger Unn Edberg.

– Det finns ett stort engagemang bland Vis läsare för Vi-skogen. Jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i styrelsen och bidra till att utveckla de band som finns mellan tidningen och organisationen ytterligare, säger Unn Edberg.

För att skapa tydlighet i det strategiska och operativa arbetet med att separera Vi-skogen organisatoriskt från We Effect lämnar Anna Tibblin, som varit generalsekreterare för båda organisationerna, Vi-skogen och övergår helt till We Effect.

Vi-skogens styrelse har inlett ett arbete för att fastställa riktning och besluta hur den nya organisationen ska se ut. Detta arbete beräknas vara färdigt under våren 2023.

För mer information kontakta
Charlotta Szczepanowski 070-698 41 42