Jämförpriser – ett ökat informationsstöd till konsumenten

KF rekommenderade införande av jämförpris 1972

KF rekommenderade 1972 föreningarna att införa ett system för jämförspriser för att underlätta konsumenternas inköpsval.

Syftet med jämförpris var att underlätta för konsumenterna att jämföra priset på en förpackning med det motsvarande kilo- eller literpriset. En grundförutsättning för systemet med jämförelsepris är antagandet att ju mer eller större kvantitet man köper desto billigare blir varan. Det betyder att kilopriset på en mindre förpackning alltid är högre än priset på en större.

 

Systemet skulle underlätta prisjämförelser mellan olika märken och producenter. Däremot kunde jämförelsepriset i sin beräkning inte säga något om varornas smak- eller kvalitetsskillnader. Jämförpriset skulle anges på gul bottenfärg och finnas på pristavlor, hyllkanter och på varorna. Trots att det för föreningar och butiker var en kostnadskrävande nyhet tyckte man fördelarna för konsumenterna var större än nackdelarna.

Redan 1947 kampanjade KF under mottot ”Väg pris mot kvalitét” som handlade om att upplysa om varornas olika kvalité,
pris och vikt.