KF äger 20 procent av Kronans Droghandel

Kronans Droghandel tog över 170 apotek under våren 2010 och inledde också ett kraftigt nyetableringsarbete där företaget totalt öppnade 20 nya apotek under 2010. KF äger 20 procent av Kronans Droghandel Apotek AB.