KF avvecklar Coop Trading A/SF

KF avvecklar sitt ägande i Coop Trading A/S för att ta eget ansvar för utvecklandet av de egna varumärkena.