KF köper kvarnen Tre Lejon i Göteborg

KF fortsatte sin expansion inom kvarnindustrin genom att kvarnen Tre Lejon i Göteborg förvärvades. Till Tre Lejon överflyttades den förmalning som bedrivits av den av KF något år tidigare förvärvade Göteborgs Ångkvarn.

Källa:

Kooperativ krönika 1812 – 1970