KF lämnar som ägare i Coop Trading

KF träffar avtal om att utträda som ägare i det nordiska inköpsbolaget Coop Trading – Egen sourcing för ökad tillväxt och effektivitet. Skälen är dels att KF önskar att fokusera sina ägarintressen till den egna kärnverksamheten och dels att förbättra sortimentet genom ökad effektivitet och utvecklingstakt med avseende på nonfood och egna varumärken. Ägarförändringen kommer att vara genomförd vid utgången av 2011.