KFs vd Marie Nygren ny ordförande för Svensk Kooperation

KFs vd Marie Nygren tog i går över ordförandeklubban i Svensk Kooperation och efterträder därmed Anna Karin Hatt, vd för LRF. Anna Karin Hatt blir vice ordförande enligt Svensk Kooperations ordning som roterar ordförandeskap mellan KF och LRF.

– Att leda Svensk Kooperation är ett viktigt uppdrag som jag är stolt över att nu ta mig an. Vi i de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör det demokratiska näringslivet som på ett unikt sätt förenar affärsnytta med demokratiska värderingar. De kooperativa idéerna ligger verkligen i tiden och genom Svensk Kooperation så lyfter vi tillsammans den kooperativa och ömsesidiga företagsformen och sektorn, säger Marie Nygren.

Anna Karin Hatt, vd för Lantbrukarnas Riksförbund, är den som lämnar över ordförandeklubban till Marie. Anna Karin blir nu vice ordförande för Svensk Kooperation, enligt SKs ordning där ordförandeskapet roterar mellan KF och LRF.

Svensk Kooperations styrelse består i övrigt av Pernilla Bonde, Petter Skogar, Karin Perers, Per Lindblad och Anna Tibblin. Tillsammans fortsätter de att sprida kunskap om kooperationen och påverka och driva opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential.

Läs mer på www.svenskkooperation.se »