Löfstrand, Elly (Berta Isabella)


1913 – 1991. Sjukgymnast, Ergonom, Gymnastikdirektör, Avdelningschef
Konsumentföreningen Stockholm 1938-43, KF 1943-1958-?

Löfstrand skapade 1942 husmorsgymnastiken, ett samarbete mellan Konsum Stockholm och Svenska gymnastikförbundet. På 1950-talet tillkom även barn- och pensionärsgymnastik. Löfstrand ledde utbildningar och uppvisningar inom husmorsgymnastiken, bl.a. vid Lingiaden i Stockholm 1949 samt även utomlands.

Se CoopCat av och om Elly Löfstrand

Källa:
Kooperativa porträtt (Nollornas bok) (1946)
Kooperativa porträtt (Nollornas bok) (1959)
Kooperativa porträtt (1971)
Nationalencyklopedin på Internet Ne.se (2006-11-02)