Minskade utsläpp av växthusgaser

Under året har koncernen presterat långt över vår målsättning för minskade utsläpp av växthusgaser och har sedan 2009 minskat de totala utsläppen av
växthusgaser med drygt 50 procent.