Ökat fokus på medlemmen

Coop inleder ett program för ökad medlemscentrering. Programmet innebär att man tar tillbaka och förtydligar gamla kärnvärden som varit konsumentkooperationens affärsidé sedan starten – att skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar. Det ska löna sig att handla på Coop och att vara lojal.