Opinionsbildningsuppdraget vill modernisera lagen om ekonomiska föreningar

KF tog fram en plan för ett systematiskt påverkansarbete där ett prioriterad område var att modernisera lagen om ekonomiska föreningar. En lag som har sin
förebild i 1975 års aktiebolagslag som sedan länge ersatts av en ny. Det är en fråga KF driver tillsammans med övriga kooperativa företag och en modernisering
av lagen finns på regeringens propositionslista.