Örne, Anders

1881–1956, kooperatör, socialdemokratisk politiker, statsråd 1921 – 1923, riksdagsman 1919 – 1934 och ämbetsman. Efter en fil kand i Uppsala arbetade han på Social-Demokraten. 1910 rekryterades han till KF där han blev redaktör för Kooperatören 1910 – 1919 och för Konsumentbladet 1914 – 1918 samt som sekreterare i förbundet 1917 – 1926. Han var KF:s förste akademiker, en kunnig teoretiker utrustad med en osedvanlig stilistisk förmåga.
1920 blev han statssekreterare i Finansdepartementet och därpå kommunikationsminister i Brantings andra regering. Han var i två decennier, 1926 – 1946, generaldirektör för Generalpoststyrelsen.
Hans mest kända skrifter är Kooperativa idéer och spörsmål (1924) och den postumt utgivna Samverkan i frihet (1960).

Källor:
Samverkan till egen nytta / Giertz, Eric – Strömberg, Bengt U, Stockholm : Prisma 1999. 216 s.
Internet, Nationalencyklopedien, www.ne.se, 2006-10-26
Artikel om ”Anders Örne – den store kooperative teoretikern” av Aizsilnieks, Arnolds P. i Kooperatören 1956

Se bibliotekskatalogen CoopCat av och om Anders Örne