Överskottsutdelning

Överskottsutdelning
Utdelning av överskott i den kooperativa verksamheten kan i princip ske antingen efter beslut av styrelsen innan årsresultatet räknas fram – så kallad gottgörelse – eller beslutas av stämman på grundval av redovisat årsresultat.
Det vanligaste är att varje medlem får återbäring (konsumentkooperation), efterlikvid (producentkooperation) eller liknande i förhållande till omfattning av sitt deltagande i föreningens verksamhet.
Utdelning kan även ske på annat sätt, till exempel med samma belopp till alla medlemmar, men detta är ovanligt.
En viktig skillnad jämfört med ett aktiebolag är att i detta sker vinstutdelningen alltid i förhållande till aktieinnehavet.