Pettersson, Lisa

1921 – 1985. Fick anställning på KF 1952 efter en annons: ”Flicka får plats på studieexpedition att sortera brev, gå med post mm.” I slutet av 1950-talet blev hon lärare på Vi-skolan och efterträdde 1970 Holter Solenius som Vi-skolans rektor. Hon blev en stor folkbildare inom kooperationen och varje år skrev hon nya kurser om kooperation, ekonomi, demokrati, mm. Bland annat de för strukturfrågan väsentliga kurserna ”Vi ser om vårt hus” och ”Vi bygger om vårt hus”. Några hundratusental studiedeltagare kom genom åren att samlas kring hennes diskussionsunderlag.
Hon ledde också den uppmärksammade utredningen ”Kvinnor i kooperationen” och var 1969 – 1973 Gillesförbundets ordförande.

Källor:
Ledarforum 7/1985

Se bibliotekskatalogen CoopCat av och om Lisa Pettersson