Renodlingsuppdraget med syftet att avyttra

Renodlingsuppdraget syftar till att avyttra verksamheter som inte hör till kärnverksamheten. Under hösten sålde KF innehaven i både Löplabbet och Leos Lekland. Löplabbet förvärvades av Intersport i september. Leos Lekland expanderade med KF som huvudägare och blev en mycket god affär då det såldes till Litorina IV L.P. i december