Rundbäck, Abraham


1827 – 1893. Lektor.
Matematiklektorn i Växjö Abraham Rundbäck skrev 1869 boken ”Afhandling om konsumtionsföreningar tillegnad rikets hushållningssällskaper”. Där förordade han den engelska modellens kooperativa principer, arvet från vävarna i Rochdale, för svenska förhållanden. Rundbäck var borgerligt liberal, en av många runt sekelskiftet 1900, som stödde den kooperativa reformrörelsen. Han såg möjligheter i det partipolitiskt obundna, det religiöst neutrala som en väg att främja välstånd och bidra till att lösa viktiga samhällsproblem genom folklig självhjälp.

Se CoopCat av och om Abraham Rundbäck

Källa:
KF Bibliotek katalog: personalier
Stormår: en folkrörelse växer fram/ Axel Gjöres, Stockholm : Rabén & Sjögren, 1963. 399 s.
Nationalencyklopedin på Internet Ne.se (2006-11-02)