Samarbetsavtal mellan Coop Sverige detaljhandelsdrivande föreningar

Den 1 januari 2014 trädde det samarbetsavtal i kraft som Coop Sverige ingått tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna för en gemensam styrning, med gemensamt beslutsfattande och likabehandling av konsumentföreningarnas och Coop Butiker & Stormarknaders butiksdrift.