Samtliga Coop butiker KRAV certifierade

År 2009

Under 2009 har arbetet med att KRAV-certifiera samtliga Coop-butiker slutförts. Certifieringen

innebär att samtliga Coop-butiker har ett brett sortiment av KRAV-produkter och att personalen

har goda kunskaper om KRAV och ekologisk produktion.