”Veckans ekologiska”

Veckans ekologiska startade som ett initiativ för att få kunderna att välja mer ekologisk mat. Coop sänkte trösklarna för att nå fler genom att sänka priserna mellan 20-50 % samt att satsa på tydlig marknadskommunikation.