Ägarstyrningsuppdraget med fokus på kärnverksamheten

KFs ägarstyrningsuppdrag gör att det blir fullt fokus på kärnverksamheten i Coop Sverige där kapitaliseringen varit en prioriterad fråga. Detta har bland annat skett genom ett lån om 900 miljoner kronor från Konsumentföreningen Stockholm. Motsvarande belopp lämnades också som ovillkorat aktieägartillskott till Coop Sverige. Vid utgången av året hade Coop Sveriges egna kapital utökats med cirka två miljarder kronor.

KF återbetalar i början av 2015 lånet om 900 mkr till Konsumentföreningen Stockholm genom en riktad nyemission av aktier i Coop Sverige och Konsumentföreningen Stockholm äger därefter cirka 33 procent av aktierna i Coop Sverige.

Coop Sverige tar i början av 2015 ett lån om 600 mkr från Konsumentföreningen Stockholm genom emission av en konvertibel.

Nya ägardirektiv arbetades fram för KF:s dotterbolag.