Änglamarkspriset 10 år – pris till Solvatten

Änglamarkspriset fyllde 10 år och 2011 års pris gick till Solvatten som bidrar till ökad tillgång på dricksvatten i utvecklingsländer.
Temat för Änglamarkspriset 2011 var resurshushållning och stipendiet på 100 000 kronor gick till Petra Wadström som har utvecklat Solvatten.
Solvatten är en metod för att rena vatten med hjälp av enbart solenergi. Produkten riktar sig främst till hushåll i utvecklingsländer.