Anläggningar för hantering av bensin byggdes

Anläggningar för hantering av bensin byggdes i Stockholm och Helsingborg (Loborg) och hyrdes ut till Naftasyndikatet.

Hösten år 1928 hade Bilägarnas Inköpscentral, IC, börjat import av rysk bensin till ett konkurrenskraftigt pris. Amerikanska Standard Oil samt Royal Dutch Shell dominerade den svenska marknaden. Den ryska bensinen misstänkliggjordes och kallades bland annat. Bolsjeviksoppa.. Importen av den ryska bensinen övertogs år 1929 av det ryska bolaget Naftasyndikatet. Åtgärderna ledde till prisfall på den svenska marknaden.

Källa:

Kooperativ krönika 1812 – 1970