Besparingsprogram för 500 mkr

Ett besparingsprogram som ska fortgå till år 2015 har initierats med personalreduktion på centrala funktioner.