Coop Sverige avvecklas och ersätts med affärsområdet, Dagligvarugruppen

År 2009

Den nya organisationen består av Coop Butiker och Stormarknader AB, Coop Inköp och Kategori AB (Cikab) och Coop MedMera/Marknad. – Coop Butiker och Stormarknader AB, som bedriver dagligvaruhandel i fem butikskedjor samt butiken Daglivs och nätbutiken Mataffären.se. Samtliga butikskedjor - Coop Nära (totalt 185 butiker varav 95 inom KF), Coop Extra (65 butiker varav 40 inom KF), Coop Konsum (384 butiker varav 163 inom KF), Coop Forum (65 stormarknader varav 43 inom KF), Coop Bygg (38 enheter varav 27 inom KF), Daglivs och Mataffären.se - visade förbättrade resultat.

Coop Extra var det koncept som lyckades bäst och växte snabbast.

 

– Coop Inköp och Kategori AB (Cikab), med det helägda dotterbolaget Coop Logistik AB (Clab). Cikab ansvarar för inköp-/kategoriverksamhet och logistiklösning för Coop Butiker och Stormarknader, de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarnas egna butiker och till OKQ8 inom sortimenten Bilist och Nonfood. Cikab ägs till 95 procent av KF och till 5 procent av de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. Clab ansvarar för avrop, terminal och distribution av varor inom ramen för Cikabs uppdrag. Under 2009 delades den tidigare integrerade inköps-/kategori- och logistikverksamheten upp i två bolag med syftet var att underlätta styrning, kontroll och drift.

 

– Coop MedMera/Marknad, ett marknadsbolag som ansvarar för rikstäckande marknadskommunikation och varumärkesbyggande.

MedMera Bank ingår och administrerar Coop MedMera Premieprogram. Ett program som ger medlemmarna förmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden, både hos konsumentkooperationen och hos ett antal partnerföretag. MedMera Bank bedriver dessutom bankrörelse under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder ett stort utbud finansiella tjänster.

 

Dagligvarugruppens försäljning steg med drygt 4 procent till nära 33 miljarder kronor. Det föranleddes av ett förbättringsprogram som före engångskostnader gav ett mer än fördubblat resultat och rörelseresultat och uppgick till 533 mkr (215). Ett resultat belastades med engångskostnader på 331 mkr (46), vilket främst avsåg personalminskningar som en del av gjorda effektiviseringar.